Konusu Para Olmayan Uyuşmazlıklar
Anlaşmazlık Konusu
Taraf Sayısı
Görüşme Süresi
Arabuluculuk Ücreti TL
Konusu Para Olan Uyuşmazlıklar
Anlaşılan Tutar
Arabulucu Sayısı
Arabuluculuk Ücreti TL
İki Tarih Arası Hesaplama
İlk Tarih
Son Tarih
Hafta Ekleme
Başlangıç Tarih
Makbuz Hesaplama
Toplam Ücret
   
KDV Oran
Stopaj
Brüt
Stopaj
Alınan Ücret
KDV
Tahsil Edilen
Hesapla