Konusu Para Olmayan Uyuşmazlıklar
Anlaşmazlık Konusu
Taraf Sayısı
Görüşme Süresi
Arabuluculuk Ücreti
Konusu Para Olan Uyuşmazlıklar
Anlaşılan Tutar
Arabulucu Sayısı
Arabuluculuk Ücreti TL
İki Tarih Arası Hesaplama
İlk Tarih
Son Tarih
Hafta Ekleme
Başlangıç Tarih
Makbuz Hesaplama
Toplam Ücret
KDV Oran
Stopaj
KDV Tevkifat

(A) Brüt Ücret
(B) Stopaj
(C) Net Ücret
(Ç) KDV
(D) KDV Tevkifatı
(E) Tevkifat Sonrası KDV
(F) Tahsil Edilen
Kıdem/İhbar Tazminatı Hs.
Son Brüt Ücret
İşe Giriş
İşten Çıkış


🄯 V02.06 - 2024